All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Het pand

Het pand is gebouwd voor de 19de eeuw, op de hoek van de spekmarkt en de Lanen in traditionele bouwtrant.

Rond 1918 heeft een grote verbouwing plaats gevonden die heeft geresulteerd in enkele nieuwe afwijkende gevels op de begane grond. Het bouwvolume op een rechthoekig grondplan, bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping onder de kap en is gericht op de Lanen. De voorgevel is uitgevoerd in schoonmetselwerk in staandverband van kantige bruinrode stenen, maar helaas is dat wit geschilderd. De voorgevel is aan de bovenzijze voorzien van een gootlijst samengesteld uit een architraaf, Fries in kroonlijst. Op het Fries zijn als ondersteuning van de goot drie rijk bewerkte consoles aanwezig. De voorgevel en de zijgevel op de begane grond zijn rond 1918 opnieuw opgetrokken waarbij geglazuurde stenen in twee kleuren zijn toegepast. Het geglazuurde metzelwerk bestaat uit een zestal kolommen waartussen de vensters zitten.

In de gevel aan de spekmarkt zitten twee oude vensters waarin een bovenraam met kleine gele raampjes en een onderraam, onder deze vensters zitten kelderkozijntjes op maaiveldhoogte. Boven deze kelderkozijntjes is een geglazuurde vollaag als doppelsteen aangebracht. De toegangsdeur is in de hoek lanen/spekmarkt aangebracht, waardoor de ingang een meer openbaar karakter heeft.

De begane grond is ingericht als cafetaria die bestaat uit een ruimte op twee niveaus. Een vaste trap vormt de verbinding naar het onder gelegen souterrain. dat bestaat uit twee delen met gang ertussen. Plaatselijk zijn nog oude 17de en 18de eeuw tegels, mogelijk hergebruikt, aanwezig. Via een vaste trap is de boven gelegen verdieping bereikbaar. Op de eerste en tweede verdieping bevindt zich een woning.